Oficiální stránky obce Střevač


Územní plán obce


Je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu ve Střevači v úředních hodinách (středa od 18:00 do 19:00 hod.)Obec Střevač

Územní plán Střevač - Výkres základního členění území


Datum vyvěšení: 31. 1. 2018
Datum sejmutí: 3. 4. 2018Obec Střevač

Odůvodnění územního plánu Střevač - Koordinační výkres


Datum vyvěšení: 31. 1. 2018
Datum sejmutí: 3. 4. 2018Obec Střevač

Územní plán Střevač - Hlavní výkres


Datum vyvěšení: 31. 1. 2018
Datum sejmutí: 3. 4. 2018Obec Střevač

Odůvodnění územního plánu Střevač - Výkres širších vztahů


Datum vyvěšení: 31. 1. 2018
Datum sejmutí: 3. 4. 2018Obec Střevač

Územní plán Střevač - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací


Datum vyvěšení: 31. 1. 2018
Datum sejmutí: 3. 4. 2018Obec Střevač

Odůvodnění územního plánu Střevač - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu


Datum vyvěšení: 31. 1. 2018
Datum sejmutí: 3. 4. 2018Obec Střevač

Územní plán Střevač - Návrh ke společnému jednání


Datum vyvěšení: 31. 1. 2018
Datum sejmutí: 3. 4. 2018