Úřední deska

Usnesení | Archiv | Vyhlášky | Oznámení | Dokumenty

Vyvěšeno Sejmuto
Vyhlášení KONCE období mimořádných klimatických podmínek 5. 9. 2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise pro volby do zastupitelstva ve Střevači 6. 8. 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce Střevač 21. 8. 2018
Vyhlášení počátku období mimořádných klimatických podmínek 2. 8. 2018
Státní pozemkový úřad - zahájení aktualizace BPEJ 18. 6. 2018
Obec Střevač - Oznámení o zveřejnení dokumentů - červen 2018 28. 6. 2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018 28. 6. 2018
Obec Střevač - Schválený závěrečný účet za rok 2017 28. 6. 2018
Obec Střevač - Výkaz FIN 2-12M za prosinec 28. 6. 2018
Obec Střevač - Rozvaha k 31.12.2017 28. 6. 2018
Obec Střevač - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2017 28. 6. 2018
Obec Střevač - Obec Střevač - Příloha k účetní závěrce k 31.12.2017 28. 6. 2018
Obec Střevač - Zpráva z kontroly o výsledku hospodaření za rok 2017 28. 6. 2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu - Dopravní značení 9. 7. 2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu 9. 7. 2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o nočním klidu 6. 6. 2018
Obec Střevač - Návrh závěrečného účtu za rok 2017 16. 5. 2018 6. 6. 2018
Obec Střevač - Zpráva z kontroly o výsledku hospodaření za rok 2017 16. 5. 2018 6. 6. 2018
Obec Střevač - Výkaz FIN 2-12M za prosinec 16. 5. 2018 6. 6. 2018
Obec Střevač - Rozvaha k 31.12.2017 16. 5. 2018 6. 6. 2018
Obec Střevač - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2017 16. 5. 2018 6. 6. 2018
Obec Střevač - Příloha k účetní závěrce k 31.12.2017 16. 5. 2018 6. 6. 2018
Mariánská zahrada - Návrh závěrečného účtu za rok 2017 21. 5. 2018 7. 6. 2018
Mariánská zahrada - Zpráva z kontroly o výsledku hospodaření za rok 2017 21. 5. 2018 7. 6. 2018
Mariánská zahrada - Výkaz FIN 2-12M za prosinec 21. 5. 2018 7. 6. 2018
Mariánská zahrada - Rozvaha k 31.12.2017 21. 5. 2018 7. 6. 2018
Mariánská zahrada - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2017 21. 5. 2018 7. 6. 2018
Mariánská zahrada - Příloha k účetní závěrce k 31.12.2017 21. 5. 2018 7. 6. 2018
Oznámení o zamýšleném převodu 18. 4. 2018 18. 7. 2018
MZ – Oznámení o zveřejnění dokumentů – rok 2018 – březen 5. 3. 2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018 28. 2. 2018
Pozemky Střevač
Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 - leden 2018) 13. 2. 2018 28. 2. 2018
Obec Střevač - oznámení o zveřejnění dokumentů – leden 2018 – 2. Část 31. 1. 2018 28. 2. 2018
Obec Střevač - oznámení o zveřejnění dokumentů – únor 2018 31. 1. 2018 28. 2. 2018
Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu územního plánu Střevač 31. 1. 2018 20. 3. 2018
Územní plán Střevač - Výkres základního členění území 31. 1. 2018 3. 4. 2018
Odůvodnění územního plánu Střevač - Koordinační výkres 31. 1. 2018 3. 4. 2018
Územní plán Střevač - Hlavní výkres 31. 1. 2018 3. 4. 2018
Odůvodnění územního plánu Střevač - Výkres širších vztahů 31. 1. 2018 3. 4. 2018
Územní plán Střevač - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 31. 1. 2018 3. 4. 2018
Odůvodnění územního plánu Střevač - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 31. 1. 2018 3. 4. 2018
Územní plán Střevač - Návrh ke společnému jednání 31. 1. 2018 3. 4. 2018
Rozpočtové opatření č. 1/2018 31. 1. 2018
Veřejná zasedání na rok 2018 22. 1. 2018
MZ – Oznámení o zveřejnění dokumentů na rok 2018 12. 1. 2018 5. 3. 2018
Oznámení o zveřejnění dokumentů - 2. část 12. 1. 2018 28. 2. 2018
Obec Střevač - oznámení o zveřejnění dokumentů – leden 2018 – 1. Část 3. 1. 2018 31. 1. 2018
Obec Střevač – schválený rozpočet na rok 2018 3. 1. 2018
Obec Střevač – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2021 3. 1. 2018
Oznámení o zveřejnění dokumentů 3. 1. 2018 28. 2. 2018


Fotogalerie

# # #

Galerie »

Kontakty

Obec Střevač
E-mail: strevac@seznam.cz
Tel.: 491 619 921
Mobil: 724 180 330
Mobil: 724 180 329