Úřední deska

Usnesení | Archiv | Vyhlášky | Oznámení | Dokumenty

Vyvěšeno Sejmuto
Mariánská zahrada - Oznámení o zveřejnění dokumnetů - Prosinec 2018 28. 12. 2018
Rozpočtové opatření č. 7/2018 3. 12. 2018
Obec Střevač - Oznámení o zveřejnění dokumnetů - Prosinec 2018 3. 12. 2018
Mariánská zahrada - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2022 15. 11. 2018 29. 11. 2018
Mariánská zahrada - Návrh rozpočtu na rok 2019 15. 11. 2018 29. 11. 2018
Rozpočtové opatření č. 6/2018 1. 11 2018
Oznámení o zveřejnění dokumnetů - Listopad 2018 1. 11 2018
Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 1 19. 9. 2018 8. 10. 2018
Potvrzení zveřejnění veřejné zakázky 30. 10. 2018
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - Chodník Střevač 30. 10. 2018
Záměr obce Střevač 6. 6. 2018 30. 6. 2018
Výzva a zadávací dokumentace Obec Střevač - chodník 24. 10. 2018
Oznámení ustavující schůze 23. 10. 2018
Vyhlášení KONCE období mimořádných klimatických podmínek 5. 9. 2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise pro volby do zastupitelstva ve Střevači 6. 8. 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce Střevač 21. 8. 2018
Vyhlášení počátku období mimořádných klimatických podmínek 2. 8. 2018
Státní pozemkový úřad - zahájení aktualizace BPEJ 18. 6. 2018
Obec Střevač - Oznámení o zveřejnení dokumentů - červen 2018 28. 6. 2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018 28. 6. 2018
Obec Střevač - Schválený závěrečný účet za rok 2017 28. 6. 2018
Obec Střevač - Výkaz FIN 2-12M za prosinec 28. 6. 2018
Obec Střevač - Rozvaha k 31.12.2017 28. 6. 2018
Obec Střevač - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2017 28. 6. 2018
Obec Střevač - Obec Střevač - Příloha k účetní závěrce k 31.12.2017 28. 6. 2018
Obec Střevač - Zpráva z kontroly o výsledku hospodaření za rok 2017 28. 6. 2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu - Dopravní značení 9. 7. 2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu 9. 7. 2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o nočním klidu 6. 6. 2018
Obec Střevač - Návrh závěrečného účtu za rok 2017 16. 5. 2018 6. 6. 2018
Obec Střevač - Zpráva z kontroly o výsledku hospodaření za rok 2017 16. 5. 2018 6. 6. 2018
Obec Střevač - Výkaz FIN 2-12M za prosinec 16. 5. 2018 6. 6. 2018
Obec Střevač - Rozvaha k 31.12.2017 16. 5. 2018 6. 6. 2018
Obec Střevač - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2017 16. 5. 2018 6. 6. 2018
Obec Střevač - Příloha k účetní závěrce k 31.12.2017 16. 5. 2018 6. 6. 2018
Mariánská zahrada - Návrh závěrečného účtu za rok 2017 21. 5. 2018 7. 6. 2018
Mariánská zahrada - Zpráva z kontroly o výsledku hospodaření za rok 2017 21. 5. 2018 7. 6. 2018
Mariánská zahrada - Výkaz FIN 2-12M za prosinec 21. 5. 2018 7. 6. 2018
Mariánská zahrada - Rozvaha k 31.12.2017 21. 5. 2018 7. 6. 2018
Mariánská zahrada - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2017 21. 5. 2018 7. 6. 2018
Mariánská zahrada - Příloha k účetní závěrce k 31.12.2017 21. 5. 2018 7. 6. 2018
Oznámení o zamýšleném převodu 18. 4. 2018 18. 7. 2018
MZ – Oznámení o zveřejnění dokumentů – rok 2018 – březen 5. 3. 2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018 28. 2. 2018
Pozemky Střevač
Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 - leden 2018) 13. 2. 2018 28. 2. 2018
Obec Střevač - oznámení o zveřejnění dokumentů – leden 2018 – 2. Část 31. 1. 2018 28. 2. 2018
Obec Střevač - oznámení o zveřejnění dokumentů – únor 2018 31. 1. 2018 28. 2. 2018
Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu územního plánu Střevač 31. 1. 2018 20. 3. 2018
Územní plán Střevač - Výkres základního členění území 31. 1. 2018 3. 4. 2018
Odůvodnění územního plánu Střevač - Koordinační výkres 31. 1. 2018 3. 4. 2018
Územní plán Střevač - Hlavní výkres 31. 1. 2018 3. 4. 2018
Odůvodnění územního plánu Střevač - Výkres širších vztahů 31. 1. 2018 3. 4. 2018
Územní plán Střevač - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 31. 1. 2018 3. 4. 2018
Odůvodnění územního plánu Střevač - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 31. 1. 2018 3. 4. 2018
Územní plán Střevač - Návrh ke společnému jednání 31. 1. 2018 3. 4. 2018
Rozpočtové opatření č. 1/2018 31. 1. 2018
Veřejná zasedání na rok 2018 22. 1. 2018
MZ – Oznámení o zveřejnění dokumentů na rok 2018 12. 1. 2018 5. 3. 2018
Oznámení o zveřejnění dokumentů - 2. část 12. 1. 2018 28. 2. 2018
Obec Střevač - oznámení o zveřejnění dokumentů – leden 2018 – 1. Část 3. 1. 2018 31. 1. 2018
Obec Střevač – schválený rozpočet na rok 2018 3. 1. 2018
Obec Střevač – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2021 3. 1. 2018
Oznámení o zveřejnění dokumentů 3. 1. 2018 28. 2. 2018


Fotogalerie

# # #

Galerie »

Kontakty

Obec Střevač
E-mail: strevac@seznam.cz
Tel.: 491 619 921
Mobil: 724 180 330
Mobil: 724 180 329