Popis služby

Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy. Pracoviště Czech POINT vydává ověřené výstupy z několika informačních systémů veřejné zprávy a umožňuje ohlásit založení živnosti nebo její změnu.Výpis z katastru nemovitostí

Jedná se o výpis z veřejné evidence, který lze získat bez prokázání totožnosti. Výpis lze vyhotovit jako úplný výpis konkrétního listu vlastnictví nebo jako částečný výpis. Nutný údajem pro dohledání výpisu je určení katastrálního území, volitelně lze výpis dohledat podle čísla listu vlastnictví nebo podle parcelního čísla pozemku, čísla popisného budovy a čísla bytové jednotky.

Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z živnostenského rejstříku, Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Jedná se o výpisy z veřejných evidencí, které lze získat bez prokázání totožnosti, nutným údajem pro získání výpisu je IČ hledaného subjektu.

Výpis z insolvenčního rejstříku

Jedná se o veřejný rejstřík, který obsahuje mimo jiné zákonem stanovené údaje o dlužnících. Výpis z insolvenčního rejstříku poskytuje informaci, zda je vyhledaná osoba vedena jako dlužník nebo nikoliv. V případě, že je osoba vedena v insolvenčním rejstříku, výpis obsahuje aktuální stav insolvenčního řízení. V rejstříku je možné vyhledávat podle těchto ukazatelů:

 • identifikačního čísla organizace (právnická osoba)
 • osobních údajů (fyzická osoba

 • Výpis z rejstříku trestů, Výpis z bodového hodnocení řidičů

  Jedná se o výpisy z neveřejných evidencí ve smyslu zákona o informačních systémech veřejné správy. Výpis lze vydat pouze osobě, které se výpis týká. Jiné osobě může být výpis vydán pouze na základě úředně ověřené plné moci.

  Pro vyhotovení výpisu je nutné předložení dokladu totožnosti:

 • platný občanský průkaz nebo
 • platný cestovní pas nebo
 • průkaz o povolení pobytu cizince


 • V případě, že za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec), je zapotřebí:

 • úředně ověřená plná moc v českém jazyce
 • platný doklad totožnosti zmocněnce


 • Druhým doporučeným dokladem pro rychlejší ztotožnění osoby u výpisu z bodového hodnocení řidičů je řidičský průkaz.

  Zprostředkování podání podle živnostenského zákona

  Podání je možné provést:

  Podatel (osoba, která žádá o podání) musí mít k dispozici vyplněný jednotný registrační formulář. Ten je možné získat na portále Hospodářské komory ČR nebo např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

  Potřebé doklady:

 • platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas, popř. průkaz o povolení pobytu cizince
 • vyplněný jednotný registrační formulář v papírové formě (pro fyzické nebo právnické osoby)
 • požadované přílohy v originále nebo ověřené kopii (např. výuční list, doklad o rekvalifikaci apod.)


 • S podáním podle zákona o živnostenském podnikání je spojen správní poplatek podle povahy podání. Tento poplatek bude vybrán Českou poštou v hotovosti při přijetí podání a poukázán příslušnému živnostenskému úřadu.

  Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH

  Online systém pro evidenci přijatých autovraků vycházející z požadavků vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky. Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali v MA ISOH, což je jim umožněno prostřednictvím Czech POINT. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.

  Vydání přístupových údajů do MA ISOH je možné na základě:

 • identifikace provozovatele, je nutné znát identifikační číslo organizace
 • identifikace žadatele pomocí platného dokladu totožnosti
 • plné moci k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH - plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně.


 • Prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT lze provést:

 • registraci a vydání přístupových údajů
 • změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům
 • vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům


 • Ceník

  Cena za ověřený výstup
  (z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, insolvenčního rejstříku a modulu autovraků)

  a) první strana

  druhá a každá další strana
  100,-

  40,-

  b) druhý a každý následný ověřený výstup stejného elektronického dokumentu bez ohledu na počet stran
  40,-


  Cena za ověřený výstup z registru řidičů

  první strana

  druhá a každá další strana

                                                       69,-

                                                       40,-

  Cena za přijetí

  a) žádosti o vydání výpisu z Rejstříku trestů

                                                       50,-

  b) podání podle § 72 živnostenského zákona

                                                       50,-


  Fotogalerie

  # # #

  Galerie »

  Kontakty

  Obec Střevač
  E-mail: strevac@seznam.cz
  Tel.: 491 619 921
  Mobil: 724 180 330
  Mobil: 724 180 329