Oficiální stránky obce Střevač


Usnesení
Obec Střevač

Oznámení o zveřejnění dokumentů - Říjen 2020


Datum vyvěšení: 1. 10. 2020Obec Střevač

Rozpočtové opatření č. 8/2020


Datum vyvěšení: 1. 10. 2020Obec Střevač

Volby 2020 - Oznámení o době a místě konání voleb


Datum vyvěšení: 17. 9. 2020Obec Střevač

Volby 2020 - Jak volit v případě nařízené karantény nebo izolace - informace


Datum vyvěšení: 17. 9. 2020Obec Střevač

Veřejná vyhláška o výstavbě vodovodu Střevač-Nadslav-Štidla


Datum vyvěšení: 9. 9. 2020Obec Střevač

Oznámení o zveřejnění dokumentů - Září 2020


Datum vyvěšení: 9. 9. 2020
Datum sejmutí: 1. 10. 2020Obec Střevač

Rozpočtové opatření č. 5/2020


Datum vyvěšení: 9. 9. 2020Obec Střevač

Rozpočtové opatření č. 6/2020


Datum vyvěšení: 9. 9. 2020Obec Střevač

Rozpočtové opatření č. 7/2020


Datum vyvěšení: 9. 9. 2020Obec Střevač

Volby 2020 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků


Datum vyvěšení: 18. 8. 2020Obec Střevač

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o rušení nočního klidu


Datum vyvěšení: 17. 8. 2020Obec Střevač

Volby 2020 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise


Datum vyvěšení: 3. 8. 2020Obec Střevač

Veřejná vyhláška - Návrh územního plánu 2020


Datum vyvěšení: 15. 7. 2020
Datum sejmutí: 17. 9. 2020Obec Střevač

Územní plán Střevač - Návrh - společné jednání


Datum vyvěšení: 15. 7. 2020
Datum sejmutí: 17. 9. 2020Obec Střevač

Územní plán Střevač - Výkres základního členění území


Datum vyvěšení: 15. 7. 2020
Datum sejmutí: 17. 9. 2020Obec Střevač

Odůvodnění územního plánu Střevač - Koordinační výkres


Datum vyvěšení: 15. 7. 2020
Datum sejmutí: 17. 9. 2020Obec Střevač

Územní plán Střevač - Hlavní výkres


Datum vyvěšení: 15. 7. 2020
Datum sejmutí: 17. 9. 2020Obec Střevač

Odůvodnění územního plánu Střevač - Výkres širších vztahů


Datum vyvěšení: 15. 7. 2020
Datum sejmutí: 17. 9. 2020Obec Střevač

Územní plán Střevač - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací


Datum vyvěšení: 15. 7. 2020
Datum sejmutí: 17. 9. 2020Obec Střevač

Odůvodnění územního plánu Střevač - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu


Datum vyvěšení: 15. 7. 2020
Datum sejmutí: 17. 9. 2020Obec Střevač

Rozbor vody - Vodovod Batín - 9. 7. 2020


Datum vyvěšení: 15. 7. 2020Obec Střevač

Vodovod Batín - Aktuální stav


Datum vyvěšení: 8. 7. 2020Obec Střevač

Schválený závěrečný účet za rok 2019


Datum vyvěšení: 1. 7. 2020Obec Střevač

Výkaz FIN 2-12M za prosinec


Datum vyvěšení: 1. 7. 2020Obec Střevač

Rozvaha k 31.12.2019


Datum vyvěšení: 1. 7. 2020Obec Střevač

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2019


Datum vyvěšení: 1. 7. 2020Obec Střevač

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2019


Datum vyvěšení: 1. 7. 2020Obec Střevač

Zpráva z kontroly hospodaření za rok 2019


Datum vyvěšení: 1. 7. 2020Obec Střevač

Oznámení o zveřejnění dokumentů - Červenec 2020


Datum vyvěšení: 1. 7. 2020
Datum svěšení: 9. 9. 2020Obec Střevač

Rozpočtové opatření č. 4/2020


Datum vyvěšení: 1. 7. 2020Obec Střevač

Vodovod Batín - Výdej balené vody


Datum vyvěšení: 23. 6. 2020

Obec Střevač

Vodovod Batín - Upozornění


Datum vyvěšení: 22. 6. 2020

Mariánská zahrada

Oznámení o zveřejnění dokumentů - Červen 2020


Datum vyvěšení: 22. 6. 2020Mariánská zahrada

Návrh závěrečného účtu za rok 2019


Datum vyvěšení: 20. 5. 2020
Datum svěšení: 9. 6. 2020Mariánská zahrada

Výkaz FIN 2-12M za prosinec


Datum vyvěšení: 20. 5. 2020
Datum svěšení: 9. 6. 2020Mariánská zahrada

Rozvaha k 31.12.2019


Datum vyvěšení: 20. 5. 2020
Datum svěšení: 9. 6. 2020Mariánská zahrada

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2019


Datum vyvěšení: 20. 5. 2020
Datum svěšení: 9. 6. 2020Mariánská zahrada

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2019


Datum vyvěšení: 20. 5. 2020
Datum svěšení: 9. 6. 2020Mariánská zahrada

Zpráva z kontroly hospodaření za rok 2019


Datum vyvěšení: 20. 5. 2020
Datum svěšení: 9. 6. 2020Obec Střevač

Oznámení o zveřejnění dokumentů - Květen 2020


Datum vyvěšení: 6. 5. 2020Obec Střevač

Rozpočtové opatření č. 3/2020


Datum vyvěšení: 6. 5. 2020Obec Střevač

Kalkulace vodného a stočného za rok 2019 - Vodovod Batín


Datum vyvěšení: 30. 4. 2020Obec Střevač

Návrh závěrečného účtu za rok 2019


Datum vyvěšení: 29. 4. 2020
Datum svěšení: 3. 6. 2020Obec Střevač

Výkaz FIN 2-12M za prosinec


Datum vyvěšení: 29. 4. 2020
Datum svěšení: 3. 6. 2020Obec Střevač

Rozvaha k 31.12.2019


Datum vyvěšení: 29. 4. 2020
Datum svěšení: 3. 6. 2020Obec Střevač

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2019


Datum vyvěšení: 29. 4. 2020
Datum svěšení: 3. 6. 2020Obec Střevač

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2019


Datum vyvěšení: 29. 4.. 2020
Datum svěšení: 3. 6. 2020Obec Střevač

Zpráva z kontroly hospodaření za rok 2019


Datum vyvěšení: 29. 4. 2020
Datum svěšení: 3. 6. 2020Obec Střevač

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - Daň z nemovitých věcí 2020


Datum vyvěšení: 27. 4. 2020
Datum svěšení: 27. 5. 2020Obec Střevač

Informace k zasílání složenek - Daň z nemovitých věcí 2020


Datum vyvěšení: 27. 4. 2020
Datum svěšení: 27. 5. 2020Obec Střevač

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí 2020


Datum vyvěšení: 27. 4. 2020
Datum svěšení: 27. 5. 2020Obec Střevač

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021


Datum vyvěšení: 6. 4. 2020Obec Střevač

Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství


Datum vyvěšení: 6. 4. 2020Obec Střevač

Oznámení o zveřejnění dokumentů - Duben 2020


Datum vyvěšení: 3. 4. 2020Obec Střevač

Rozpočtové opatření č. 2/2020


Datum vyvěšení: 3. 4. 2020Obec Střevač

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


Datum vyvěšení: 31. 3. 2020Obec Střevač

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


Datum vyvěšení: 30. 3. 2020Obec Střevač

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


Datum vyvěšení: 27. 3. 2020Obec Střevač

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


Datum vyvěšení: 23. 3. 2020Obec Střevač

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví upravující provoz maloobchodních prodejen


Datum vyvěšení: 20. 3. 2020Obec Střevač

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


Datum vyvěšení: 18. 3. 2020Obec Střevač

Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje


Datum vyvěšení: 18. 3. 2020Obec Střevač

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


Datum vyvěšení: 16. 3. 2020Obec Střevač

Důležité upozornění


Datum vyvěšení: 16. 3. 2020Obec Střevač

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


Datum vyvěšení: 15. 3. 2020Obec Střevač

Oznámení o vložení návrhu změn BPEJ


Datum vyvěšení: 17. 2. 2020
Datum svěšení: 18 .3. 2020Obec Střevač

Oznámení o zveřejnění dokumentů - Únor 2020


Datum vyvěšení: 14. 2. 2020Obec Střevač

Rozpočtové opatření č. 1/2020


Datum vyvěšení: 14. 2. 2020Obec Střevač

Schválený rozpočet na rok 2020


Datum vyvěšení: 3. 1. 2020Obec Střevač

Schválený střednědobý výhled na roky 2021 – 2023


Datum vyvěšení: 3. 1. 2020Obec Střevač

Rozpočtové opatření č. 9/2019


Datum vyvěšení: 3. 1. 2020Obec Střevač

Oznámení o zveřejnění dokumentů - Leden 2020


Datum vyvěšení: 3. 1. 2020